Friday, August 5, 2011

Tips Khatam Al-Quran Sebulan Ramadhan


Bismillahirrahmanirrahim

Ingin kongsi. J Tips dikutip ilmu dari Majalah SOLUSI ISU 34. Halaman 30.

RUMUS :

30 JUZUK = 30 HARI

1 JUZUK = 1 HARI

Baca 4 halaman setiap kali selesai solat fardu;

Kita boleh khatam sekali dalam Ramadhan !

Justifikasi Pembacaan Al-Quran mengikut hari ^^

Hari Pertama

Surah Al-Fatihah 1-7

Surah Al-Baqarah 1-141

Hari ke-2

Surah Al-Baqarah 141-252

Hari ke-3

Surah Al-Baqarah 253-286

Surah Al-Imran 1-92

Hari ke-4

Surah Al-Imran 93-200

Surah An-Nisa’ 1-23

Hari ke-5

Surah An-Nisa’ 24-147

Hari ke-6

Surah An-Nisa’ 148-176

Surah Al-Maidah 1-81

Hari ke-7

Surah Al-Maidah 82-120

Surah Al-Ana’m 1-110

Hari ke-8

Surah Al-Ana’m 111-165

Surah Al-A’raf 1-87

Hari ke-9

Surah Al-A’raf 88-206

Surah Al-Anfal 1-40

Hari ke-10

Surah Al-Anfal 41-75

Surah Al-Taubah 1-92

Hari ke-11

Surah Al-Taubah 93-129

Surah Yunus 1-109

Hari ke-12

Surah Hud 1-123

Surah Yusuf 1-50

Hari ke-13

Surah Yusuf 51-111

Surah Al-Ra’d 1-43

Surah Ibrahim 1-52

Hari ke-14

Surah Al-Hijr 1-99

Surah An-Nahl 1-128

Hari ke-15

Surah Al-Isra’ 1-111

Surah Al-Kahfi 1-74

Hari ke-16

Surah Al-Kahfi 75-110

Surah Maryam 1-98

Surah Taha 1-135

Hari ke-17

Surah Al-Anbiya’ 1-112

Surah Al-Hajj 1-78

Hari ke-18

Surah Al-Mukminun 1-118

Surah An-Nur 1-64

Surah Al-Furqan 1-20

Hari ke-19

Surah Al-Furqan 21-77

Surah Al-Syu’ara 1-227

Surah Al-Naml 1-52

Hari ke-20

Surah Al-Naml 53-93

Surah Al-Qasas 1-88

Surah Al-Ankabut 1-45

Hari ke-21

Surah Al-Ankabut 46-69

Surah Al-Rum 1-60

Surah Luqman 1-34

Surah Al-Ahzab 1-30

Hari ke-22

Surah Al-Ahzab 31-73

Surah Saba’ 1-54

Surah Fatir 1-45

Surah Yaasin 1-27

Hari ke-23

Surah Yaasin 28-83

Surah Al-Saffat 1-182

Surah Sad 1-88

Surah Al-Zumar 1-31

Hari ke-24

Surah Al-Zumar 32-75

Surah Al-Ghafir 1-85

Surah Al-Fussilat 1-54

Hari ke-25

Surah Al-Syura 1-53

Surah Al-Zukhruf 1-89

Surah Al-Dukhan 1-59

Surah Al-Jathiyat 1-37

Hari ke-26

Surah Al-Ahqaf 1-35

Surah Muhammad 1-38

Surah Al-Fath 1-29

Surah Al-Hujurat 1-18

Surah Qaf 1-45

Surah Al-Dhariyat 1-24

Hari ke-27

Surah Al-Dhariyat 25-60

Surah Al-Tur 1-49

Surah Al-Najm 1-62

Surah Al-Qamar 1-55

Surah Al-Rahman 1-78

Surah Al-Waqi’ah 1-96

Surah Al-Hadid 1-29

Hari ke-28

Surah Al-Mujadalah 1-22

Surah Al-Hasr 1-24

Surah Al-Mumtahanah 1-13

Surah Al-Saff 1-14

Surah Al-Jumuah 1-11

Surah Al-Munafiqun 1-11

Surah Al-Taghabun 1-18

Surah Al-Talaq 1-12

Surah Al-Tahrim 1-12

Hari ke-29

Surah Al-Mulk 1-30

Surah Al-Qalam 1-52

Surah Al-Haqqah 1-52

Surah Al-Ma’arij 1-44

Surah Nuh 1-28

Surah Al-Jin 1-28

Surah Al-Muzammil 1-20

Surah Al-Muddaththir 1-56

Surah Al-Qiyamah 1-40

Surah Al-Insan 1-31

Surah Al-Mursalat 1-50

Hari ke-30

Juzuk Amma (Surah An-Naba’- Surah An-Nas)

Bg Muslimat yg masa-masa tertentu tidak boleh membaca Al-Quran, boleh tolak beberapa hari uzur daripada tarikh berpuasa kemudian bahagikan tarikh yang tidak uzur dengan bilangan juzuk Al-Quran.

~ Selamat memeriahkan bulan Al-Quran dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran dengan memahami & menghayati isi kandungannya ^^ ~

Wassalam.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...